08 3895 08 14   nhohoa@congnghemaytinh.com   133C Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
+

Học sửa chửa LCD

Học sửa chửa LCD

Cắt ngang điểm của một màn hình...

Ngày khóa học Mở cửa
Ngày nhập học Ghi danh Bất cứ lúc nào
Ai có thể Ghi danh : Học sinh được bổ sung bởi các giảng viên.
Ngôn ngữ khóa học Việt nam
Chi phí: FREE
Gảng viên

Cắt ngang điểm của một màn hình hiển thị tinh thể lỏng được hiển thị dưới đây trong hình 1.Như có thể thấy trong biểu đồ, màn hình chỉ đơn giản là hai mảnh thủy tinh cực kỳ bằng phẳng, trên phủ một số lớp chất hóa học, và đầy chất lỏng tinh thể lỏng.