Bệnh 2 - Bật công tắc, quạt nguồn quay khởi động rồi tắt
               (quạt nguồn lắc lư hoặc quay 1-2 vòng rồi tắt)

  1 - Nguyên nhân hư hỏng

 1. Do hỏng nguồn ATX (nguồn ATX bị chập bên thứ cấp)

  Nguồn ATX

   
 2. Do chập các đường phụ tải 12V, 5V hoặc 3,3V trên Mainboard
  - Do chập các đèn Mosfet của mạch ổn áp VRM (sẽ gây ra chập đường tải 12V)
  - Do chập Chipset nam (sẽ gây ra chập đường tải 5V hoặc 3,3V)
  - Do chập IC- SIO (sẽ gây ra chập đường tải 5V hoặc 3,3V)
  - Do chập ROM BIOS sẽ gây chập đường 5V hoặc 3,3V (tuỳ loại ROM)
  - Do chập IC- Clock Gen sẽ gây chập đường 3,3V
   

   2 - Phân tích nguyên nhân.

  3 - Các bước kiểm tra & sửa chữa.

 1. Bước 1 - Kiểm tra nguồn ATX

  Dùng sợi dây thiếc chập dây xanh vào dây đen để thử nguồn ATX, nếu quạt quay tít là nguồn ATX tốt, nếu không quay hoặc quay 1-2 vòng rồi tắt là nguồn bị hỏng.           Nguồn ATX cần đủ công suất


  Bạn kiểm tra nguồn ATX bằng cách, tháo rắc nguồn ra khỏi Mainboard, đấu chập chân P.ON (dây mầu xanh lá cây) vào chân Mass (dây mầu đen) nếu quạt nguồn quay tít là nguồn ATX vẫn tốt, nếu quạt nguồn quay 1 - 2 vòng rồi tắt là nguồn ATX bị hỏng
  * Nếu nguồn ATX hỏng thì bạn thay thế nguồn ATX mới
  * Phần sửa nguồn ATX sẽ đề cập ở chương sau.

   
 2. Bước 2 - Đo trở kháng các phụ tải 12V, 5V và 3,3V trên Mainboard
   - Dùng đồng hồ vạn năng, chỉnh ở thang X1Ω , đo trở kháng các đường phụ tải 12V, 5V và 3,3V từ chân của rắc cắm nguồn 20 hoặc 24 chân với Mass, cách đo như sau.

  a) Đo trở kháng đường 12V cấp cho mạch VRM (mạch ổn áp cho CPU)

  *  Đặt que đen vào chân 12V (chân có dây mầu vàng đi vào), que đỏ vào Mass, quan sát đồng hồ.
            Nếu trở kháng khoảng > = 3KΩ (tức kim lên không đáng kể)  => Là trở kháng bình thường

  Đo trở kháng từ chân 12V của mạch VRM đến mass, nếu có trở kháng cao khoảng 3 - 5K ohm thì mạch tốt, nếu trở kháng bằng 0 thì mạch có đèn Mosfet bị chập

        Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 12 V cấp cho mạch VRM bình thường

  • Chỉnh đồng hồ ở thang X1 Ω
  • Đặt que đỏ vào Mass. que đen vào chân 12V của rắc 4 Pin (chân có dây mầu vàng đi vào)
  • Nếu kim chỉ lên một chút (khoảng 3 - 5KΩ)
   =>
   Là trở kháng bình thường.

   

  Đo trở kháng đường 12V cấp cho mạch VRM thấy kim báo = 0 ohm => cho biết có đèn Mosfet bị chập

  Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 12 V cấp cho mạch VRM bị chập
  • Vẫn đo như trên nhưng nếu thấy kim lên hết thang đo tức là
    trở kháng   0 Ω
   => Là mạch VRM bị chập (mạch ổn áp cho CPU bị chập)
    
  • Nguyên nhân mạch VRM bị chập là do chập các đèn Mosfet, bạn cần kiểm tra kỹ các đèn Mosfet của mạch ổn áp VRM xung quanh CPU.

   

  Đo D-S xem có bị chập không?

              Đo kiểm tra Mosfet

  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω
  • Bạn đo trở kháng
    D-S của các đèn trong mạch VRM
  • Cả hai chiều đo phải cho giá trị điện trở khoảng vài chục Ω đến vài trăm Ω,  chỉ cần một chiều đo có trở kháng 0 Ω  => Là đèn Mosfet bị chập.
  • Nếu Mosfet bị chập, bạn cần thay Mosfet mới.
  • Lưu ý: Mosfet trên Mainboard có dòng DS rất lớn khoảng > 30A, bạn có thể lấy các đèn ở vị trí tương đương của Mainboard khác thay sang

   Xem lại bài "Đo kiểm tra Mosfet"

   Mạch ổn áp cho CPU  b) Đo trở kháng đường 12V cấp cho mạch dao động
   

  Đo trở kháng đường 12V trên rắc 20 hoặc 24Pin xem có bị chập không?, thấy trở kháng cao là bình thường

          Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 12V cấp cho mạch dao động bình thường
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X1 Ω
  • Đặt que đỏ vào Mass, que đen vào chân 12V (chân có dây mầu vàng đi vào) của rắc 20 chân hoặc rắc 24 chân .
  • Nếu kim đồng hồ chỉ nhích lên một chút,
    khoảng 1,5KΩ  => Là trở kháng bình thường.

   

  Đo trở kháng đường 12V so với mass thấy bị chập

  Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 12 V cấp cho mạch dao động bị chập

  • Vẫn đo tương tự như trên nhưng thấy kim đồng hồ lên hết thang đo, tức trở kháng 0 Ω  => Là bị chập đường phụ tải 12V
  • Đường 12V của rắc 20 chân hoặc 24 chân này thường chỉ cấp cho IC dao động của mạch VRM, trong thực tế đường này ít khi bị chập
  • Nếu chập đường 12V này thì bạn hãy tháo thử IC dao động của mạch VRM ra khỏi Mainboard  c) Đo trở kháng đường 5V (5V của nguồn chính - trên các dây mầu đỏ)

   

  Đo trở kháng đường 5V thấy bình thường

             Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 5V bình thường
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X1 Ω
  • Đặt que đỏ vào Mass, que đen vào chân 5V (chân có các dây mầu đỏ đi vào) của rắc 20 chân hoặc rắc 24 chân .
  • Nếu kim đồng hồ nhích lên một chút, cho trở kháng
    từ 500Ω đến 1KΩ  => Là trở kháng bình thường.

   

  Đo trở kháng đường 5V thấy bị chập

  Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 5 V  bị chập

  • Vẫn đo tương tự như trên nhưng thấy kim đồng hồ báo 0 Ω  => Là bị chập đường 5V
  • Đường 5V thường  cấp trực tiếp cho IC-SIO và Chipset nam, một số Main thì đường 5V cấp cho cả ROM BIOS
  • Khi chập đường 5V có nghĩa là sẽ bị chập một trong các linh kiện:
   - IC- SIO
   - Chipset nam
   - ROM BIOS
  • Phương pháp xác định linh kiện bị chập sẽ đề cập ở phần cuối trang  d)  Đo trở kháng đường 3,3V (trên các dây mầu cam)
   

  Đo trở kháng đường 3,3V thấy bình thường

          Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 3,3V bình thường
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X1 Ω
  • Đặt que đỏ vào Mass, que đen vào chân 3,3V (chân có các dây mầu cam đi vào) của rắc 20 chân hoặc rắc 24 chân .
  • Nếu kim đồng lên khoảng nửa thang đo, hoặc trở kháng khoảng 20 đến 30Ω  => Là bình thường.

   

  Đo trở kháng đường 3,3V thấy bị chập

        Phép đo cho thấy trở kháng đường phụ tải 3,3 V bị chập
  • Vẫn đo tương tự như trên nhưng thấy kim đồng hồ báo 0 Ω  => Là bị chập đường 3,3V
  • Đường 3,3V thường  cấp trực tiếp cho IC-SIO, Chipset nam,  ROM BIOS và IC- Clock Gen, IC- mạng LAN
  • Khi chập đường 3,3V có nghĩa là sẽ bị chập một trong các linh kiện:
   - IC- SIO
   - Chipset nam
   - ROM BIOS
   - IC - Clock Gen
   - LAN (Card Net onboard)
  • Phương pháp xác định linh kiện bị chập sẽ đề cập ở  phần cuối trang


   

  1. Bước 3 - Phương pháp xác định linh kiện bị chập
   Sau khi bạn kiểm tra qua bước 2 ở trên
   Nếu bạn phát hiện đường 5V hoặc 3,3V bị chập thì bạn chỉ biết rằng một trong các linh kiện sau có thể bị chập là:
      - IC - SIO
      - Chipset nam
      - ROM BIOS
      - IC- Clock Gen
      - IC- Net onboard
   Nhưng trong thực tế đòi hỏi bạn phải xác định chính xác linh kiện bị chập để không bị thay nhầm linh kiện, hơn nữa việc xác định chính xác linh kiện chập khiến bạn sửa chữa được nhanh chóng và đạt kết quả cao.

   Để xác định linh kiện chập, bạn hãy làm như sau:
    - Dùng đồng hồ đo dòng (của thợ sửa điện thoại)
    - Ban đầu giảm điện áp của đồng hồ về 0V
    - Đặt que đen xuống mass, que đỏ vào đường điện áp (đang bị chập)
    - Chỉnh đồng hồ tăng dần cho đến khi dòng chập đạt 0,8 A
    - Để cho dòng chập chạy qua Mainboard khoảng 30 giây đến 1 phút
    - Lấy tay sờ vào các linh kiện IC-SIO, Chipset nam, ROM BIOS, Clock Gen và IC-Net Onboard
    => Linh kiện nào hơi nóng => thì đó là linh kiện bị chập.   Cho dòng chập chạy qua Mainboard đang bị chập đường 5V hoặc 3,3V để phát hiện linh kiện nào bị chập sẽ nóng lên
   Kiểm tra xem linh kiện nào sinh nhiệt

   Sau khi cho dòng chập chạy qua Mainboard khoảng 30 giây, sờ thấy linh kiện nào hơi nóng là linh
   kiện đó bị chập 

Home