2 - Phân tích hư hỏng của các linh kiện thông qua dòng tiêu thụ của máy.
04/01/2012 23:17

Phân tích hư hỏng của các linh kiện thông qua dòng tiêu thụ của máy.

1 - Phân tích trường hợp máy bị lỗi Chip Video, không lên hình.

- Khi máy bị lỗi Chip Video, máy không lên màn hình vì vậy dòng tiêu thụ của máy dừng lại ở khoảng 1,2A đến 1,3A (tuỳ máy)

 

2 - Phân tích trường hợp máy bị lỗi RAM

- Khi máy bị lỗi RAM, máy không lên màn hình vì vậy dòng tiêu thụ của máy dừng lại ở khoảng 1A đến 1,1A (tuỳ máy)

 

 

3 - Phân tích trường hợp máy bị lỗi BIOS (không nạp được BIOS)

- Khi máy bị lỗi BIOS thì dòng tiêu thụ của máy tăng lên khoảng 1A sau 2 -3 giây lại tụt xuống khoảng  0,8A.

 

4 - Phân tích trường hợp máy bị lỗi , hỏng CPU.

- Khi hỏng CPU, dòng tiêu thụ dừng lại khoảng 0,65A