Máy ASUS K42J sử dụng Chip Core i3 nên dòng máy này có dòng điện tiêu thụ lớn hơn các dòng máy thông thường.

 

Khi máy bị lỗi BIOS thì dòng tiêu thụ tăng đến khoảng 1,4A sau 1 -2 giây rồi lại trở về khoảng 0,85A
do CPU hoạt động nhưng không đọc được BIOS nên CPU lại ngắt.