Hướng dẫn nạp BIOS

1) Hiện tượng máy bị lỗi BIOS

2) ROM BIOS trên vỉ máy.

3) Tháo ROM ra ngoài để nạp lại chương trình BIOS.

 

4) Ký hiệu của ROM quá nhỏ nên bạn cần dùng kính núp để đọc số IC, số của IC bạn sẽ phải sử dụng
    khi nạp BIOS.

 

5) Gắn ROM vào Socket sau đó gắn Socket vào máy nạp ROM.

 

6) Download bản BIOS của máy HP 6530S - Bạn kích vào mục Video minh hoạ ở đầu trang
hoặc kích vào liên kết dưới đây:

Xem Video minh hoạ.

 

7) Bật giao diện để tiến hành nạp lại ROM, bạn cần đọc (lệnh Read) nội dung BIOS cũ ra và lưu lấy một
 bản dự phòng, nếu có sự cố gì thì bạn nạp trả file cũ cho máy.

 

8) Sau khi đã đọc và lưu lấy 1 bản dự phòng, bạn cần xoá và nạp lại chương trình BIOS mới cho ROM.
    Chương trình BIOS mới bạn có thể Download từ Internet về, từ các trang của nhà sản xuất.

 

9) Kiểm tra lại dòng tiêu thụ của máy, nếu dòng điện tăng đến > 1A rồi lại tăng tiếp là
    máy đã chạy, CPU đã đọc và chạy chương trình BIOS.