1 - Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy IBM - LENOVO

 

2 - Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy ASUS, ACER, HP, DELL, SONY.