1 - Khái niệm về nguồn cấp trước.

 

2 - Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên các máy IBM.

Chú thích các thành phần trên sơ đồ.

3 - Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên các máy ASUS, ACER, HP, SONY, DELL...

 

4 - Chức năng của các linh kiện trên nguồn xung và điều kiện để nguồn xung hoạt động.

 

Câu hỏi và giải đáp về các linh kiện trong nguồn xung.

Câu hỏi 1

Để IC dao động điều khiển nguồn 5V và 3V hoạt động, cần những điều kiện gì ?

Trả lời:

Để IC dao động nguồn 5V và 3V hoạt động cần có các điều kiện sau đây:

Câu hỏi 2

Đèn công suất có chức năng gì trong nguồn xung.

Trả lời

Câu hỏi 3

Nguồn xung có ưu và nhược điểm gì so với nguồn tuyến tính.

Trả lời

Ưu điểm

Nhược điểm:

Câu hỏi 4

Đi ốt đấu song song với cực DS của Mosfet bên dưới nguồn xung có tác dụng gì ?

Trả lời


Câu hỏi 5

Cuộn dây đấu từ điểm giữa hai đèn công suất đến đầu ra điện áp có tác dụng gì ?

Trả lời

Câu hỏi 6

Tụ điện lọc sau cuộn dây có tác dụng gì ?

Trả lời

Câu hỏi 7

Chân FB của IC dao động có tác dụng gì ?

Trả lời

 

5 - Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước.

1) Chúng ta phải kiểm tra nguồn cấp trước khi nào ?

- Chúng ta phải kiểm tra nguồn cấp trước trong quá trình sửa chữa các bệnh liên quan đến phần nguồn của Laptop như máy không
vào điện, không có đèn báo nguồn...

- Từ khi cắm điện hoặc gắn Pin  và sau đó là bật công tắc => máy lên đèn báo nguồn thì quá trình diễn biến như sau:

 

2) Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước bằng nguồn đa năng.

a) Sử dụng nguồn đa năng để kiểm tra dòng của máy.

b) - Bài giảng FLASH sau đây minh họa quá trình kiểm tra dòng của máy.

 

3) Kiểm tra nguồn cấp trước bằng cách đo điện áp ở chân PIN

- Khi máy có nguồn cấp trước thì đo vào các chân Pin (Data, Clock, Temp) là các chân ở giữa của rắc kết nối Pin.
  sẽ có điện áp khoảng 3V (Tháo Pin ra và cấp nguồn Adapter qua rắc DC IN)

 

 4) Nhận biết nguồn xung tạo điện áp cấp trước.

Bạn nhận biết nguồn xung tạo ra điện áp 5V và 3V cấp trước thông qua các đặc điểm sau đây.

 Nhận ra nguồn xung tạo các điện áp cấp trước 5V và 3,3V bằng cách tra cứu IC dao động.
 Bạn có thể tra cứu tất cả các IC dao động trên địa chỉ     "http://www.alldatasheet.com"