1 - Khái niệm và đặc điểm của nguồn thứ cấp.

2 - Sơ đồ tổng quát về các nguồn thứ cấp.

 

Các nguồn điện và tải tiêu thụ:

Các nguồn điện Tải tiêu thụ
Nguồn 5V cấp trước Chipset nam, các IC dao động của nguồn thứ cấp
Nguồn 3,3V cấp trước IC điều khiển nguồn để điều khiển mạch xạc pin
Nguồn 5V thứ cấp Các ổ đĩa HDD, CDROM, màn hình LCD, các cổng USB.
Nguồn 3,3V thứ cấp Chipset nam, Clock Gen, SIO, BIOS, Sound, Net, Card Wifi
Nguồn 2,5V thứ cấp Bộ nhớ DDR và Chipset bắc.
Nguồn 1,8V thứ cấp Chip Video và bộ nhớ DDR2, Chipset bắc.
Nguồn 1,5V thứ cấp Cấp cho Chipset nam và Chipset bắc.
Nguồn 1,25V thứ cấp (VTT) Cấp nguồn phụ cho DDR
Nguồn 1,2V thứ cấp Cấp nguồn phụ cho hai Chipset
Nguồn 1,05V (VIO) thứ cấp Cấp nguồn phụ cho CPU.
Nguồn 0,9V (VTT) Cấp nguồn phụ cho DDR2

 

3 - Nguyên lý của các nguồn xung tạo điện áp thứ cấp.

 

Chú thích các chân của IC dao động nguồn thứ cấp MAX 1715 :

Số Pin Ký hiệu Tên đầy đủ  Chức năng
1 OUT1 Output  Chân nối với điện áp ra vế 1
2 FB1 Feed Back  Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 1
3 ILIM1    Giới hạn dòng điện vế 1 (bảo vệ quá dòng)
4 V+    Chân nguồn cấp V+ (từ 5 đến 24V)
5 TON  Chân cho phép IC hoạt động
6 SKIP    Chân gim điện áp.
7 PGOOD Power Good  Báo mức "1" khi nguồn chạy tốt
8 AGND Analog GND  Chân tiếp Mass cho mạch Analog
9 REF Vref  Chân ra điện áp chuẩn.
10 ON1    Lệnh điều khiển vế 1 hoạt động
11 ON2    Lệnh điều khiển vế 2 hoạt động
12 ILIM2    Giới hạn dòng điện vế 2 (bảo vệ quá dòng)
13 FB2 Feed Back  Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 2
14 OUT2    Nối với điện áp ra vế 2
15 NC1 No Conect  Không kết nối
16 LX2    Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 2
17 DH2 Drive High  Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 2
18 BST2 BOOST  Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 2
19 DL2 Drive Low  Chân dao động ra mức thấp vế thứ 2
20 VDD    Chân nguồn cấp 5V cho các mạch số
21 VCC    Chân cấp nguồn 5V cho mạch tạo dao động
22 PGND    Chân tiếp mass
23 NC2 No Conect  Không kết nối
24 DL1 Drive Low  Chân dao động ra mức thấp vế thứ 1
25 BST1 BOOST  Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 1
26 DH1 Drive High  Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 1
27 LX1    Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 1
28 NC3 No Conect  Không kết nối.

Các dòng mầu đỏ là các chân đầu vào quan trọng mà chúng ta cần kiểm tra khi mạch không hoạt động.

Tác dụng của các chân BST, DH và LX

 

So sánh các chân giữa IC dao động của nguồn cấp trước và nguồn thứ cấp.

 

IC dao động nguồn
cấp trước MAX 1631

IC dao động nguồn
thứ cấp MAX 1715
Chức năng

Các chân
giống nhau

V+ V+ Chân cấp nguồn đầu vào từ 5 đến 24V
VDD VDD Chân cấp nguồn 5V
ON5 ON1 Lệnh mở nguồn vế 1
BST5 BST1 Chân bù điện áp vế 1
DH5 DH1 Chân dao động ra mức cao vế 1
LX5 LX1 Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 1
DL5 DL1 Chân dao động ra mức thấp vế 1
FB5 FB1 Chân hồi tiếp để ổn định áp ra vế 1
CSH5 CS1 Chân cảm biến dòng vế 1
CSL5  
ON3 ON2 Lệnh mở nguồn vế 2
BST3 BST2 Chân bù điện áp vế 2
DH3 DH2 Chân dao động ra mức cao vế 2
LX3 LX2 Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 2
DL3 DL2 Chân dao động ra mức thấp vế 2
FB3 FB2 Chân hồi tiếp để ổn định áp ra vế 2
CSH3 CS2 Chân cảm biến dòng vế 2
CSL3  
P.GOOD P.GOOD Chân báo nguồn tốt
REF REF Chân ra điện áp chuẩn

Chân khác nhau

VL (LDO, VREG) không có Chân All_Always_on ra điện áp 5V
SHDN không có Chân Shutdown - chân bảo vệ

 

4 - Phương pháp kiểm tra nguồn thứ cấp bằng nguồn đa năng.

a - Trường hợp sau đây cho thấy máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp, khi đó máy ăn
         dòng khoảng 0,03A nhưng khi bấm công tắc mở nguồn, dòng tiêu thụ của máy không tăng.

 

b - Trường hợp sau đây khi ta bấm công tắc, dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng chỉ tăng đến khoảng
        0,3A thì dừng lại, điều này nghĩa là máy đã xuất hiện các điện áp thứ cấp nhưng CPU vẫn chưa hoạt động.