Sửa chữa bệnh: Chập đường nguồn trên máy IBM.

Biểu hiện: Máy không lên nguồn, cắm điện xạc nóng ran hoặc hỏng xạc, khi dùng nguồn đa
năng cấp điện cho máy thấy dòng tăng lên rất cao 3 - 4A và ngắt nguồn.

1) Quá trình kiểm tra phát hiện máy bị chập đường nguồn.

- Nguyên nhân của hiện tượng trên thường là do máy bị chập đường nguồn đầu vào VINT16.

 

2) Nguồn đầu vào là gì, chúng cấp cho các bộ phận nào.

- Nguồn VINT16 cấp vào chân V+ của các IC MAX1631 của nguồn cấp trước 5V, 3V, cấp vào chân V+ của 3 IC MAX1845
dao động cho các nguồn điện áp thứ cấp, ngoài ra nguồn VINT16 còn cấp điện vào các Mosfet của các nguồn xung trên máy, cấp
điện cho mạch cao áp.
- Đồng thời trên đường điện áp VINT16 có rất nhiều tụ lọc là các tụ gốm loại to.

 

3) Quá trình đo nguội cho thấy nguồn đầu vào đang bị chập.

 

     b) Phép đo sau đây cho thấy nguồn đầu vào đang bị chập.

 


 

4)  Các vị trí mà nguồn đầu vào (VINT16) đi qua trên vỉ máy IBM T42

- Đường VINT16 của máy IBM T42 đi cấp cho các IC dao động MAX1631, MAX1845 và 8 đèn Mosfet của các nguồn xung,
ngoài ra điện áp VINT16 đi cấp cho mạch cao áp (INVERTER). Trên đường đi của điện áp VINT16 có rất nhiều tụ lọc.
- Chỉ cần chập một trong các linh kiện trên sẽ gây ra chập đường nguồn VINT16.
- Khi sử chữa, chúng ta cần tìm ra linh kiện bị chập để thay thế, việc tìm ra linh kiện bị chập này khá phức tạp, đôi khi chúng ta phải
tháo từng linh kiện ra để loại trừ.

Điện áp VINT16 đi ra từ chân D của hai Mosfet này, đây là điểm xuất phát của điện áp VINT16 cấp cho máy. Điện áp VINT16 cấp vào chân D của hia đèn Mosfet vế trên của mạch VRM (ổn áp nguồn cho CPU) Điện áp VINT16 cấp nguồn vào chân V+ của IC dao động MAX1845, IC này điều khiển nguồn cho RAM.

                Điện áp VINT16 cấp nguồn VINT16 vào chân V+ của IC-  MAX1845 này Điện áp VINT16 cấp nguồn vào chân V+ của IC - MAX1845 này. Điện áp VINT16 cấp nguồn vào các chân D của Mosfet và cấp cho IC dao động của nguồn cấp trước. Đường VINT16 thường có các tụ gốm to lọc xuống mass

Điện áp VINT16 đi qua các vị trí (mầu đỏ) trên vỉ máy
(Bạn đưa trỏ chuột vào các điểm mầu đỏ để xem chú thích)

 

Điện áp VINT16 đi vào các chân D của các đèn Mosfet trong mạch nguồn xung để tạo ra các điện áp thứ cấp. Điện áp VINT16 cấp cho chân D của các đèn Mosfet khu vực tạo ra các điện áp thứ cấp. Điện áp VINT16 cấp vào khu vực nguồn VRM và trên đường này có rất nhiều tụ gốm lọc nhiễu.

 

5) Phương pháp tìm ra linh kiện bị chập.