PHÂN TÍCH  MÁY HP PALIVION DV4 - Sơ đồ khối - Tổng quan về các nguồn điện và phụ tải  - Phân tích mạch xạc.

1 - Sơ đồ khối của máy HP Palivion DV4

 

2 -  Sơ đồ tổng quan về khối nguồn và các điện áp của máy, các phụ tải.

 

3 - Tiến trình khởi động, thời gian xuất hiện các điện áp và tín hiệu điều khiển.

 

4 -  Phân tích mạch đầu vào của nguồn VIN và nguồn BATERY.

 

 1. Phân tích hoạt động của mạch đầu vào nguồn VIN (Nguồn cấp từ Adapter)
  *  Từ sơ đồ trên, bạn chọn xem góc số 4:
   
  - Khi điện áp đầu vào VIN > 14V thì thông qua cầu phân áp PR126 và PR133 sẽ cho điện áp ở điểm giữa (tức là điện áp chân 5 của IC khuếch đại thuật toán PU102B) > 1,24V.
  => Khi đó ngõ vào (+) của PU102B có điện áp lớn hơn ngõ vào (-) của IC, nên ngõ ra (7) có mức cao.
  => Tín hiệu PACIN có mức cao.
    


  * Từ sơ đồ bạn chọn góc số 1:

  * Tín hiệu PACIN có mức cao điều khiển cho đèn PQ109 dẫn.
  - Đồng thời đèn PQ107 dẫn => đèn PQ105 tắt => đèn PQ104 tắt.
  - Như vậy đèn PQ109 dẫn và đèn PQ104 tắt nên điện áp chân G đèn PQ103 có mức thấp => PQ103 dẫn (vì là đèn thuận), điện áp VIN đi qua điốt trong đèn PQ101 và tiếp tục đi qua đèn PQ103 vào đường B+ tạo ra nguồn đầu vào cung cấp cho các nguồn xung của máy.

  * Tín hiệu ACOFF# từ IC điều khiển SIO tới, nếu tín hiệu này có mức thấp thì đèn PQ109 và PQ107 tắt => dẫn đến điện áp chân G đèn PQ103 có mức cao => PQ103 tắt, ngắt nguồn VIN vào máy.
  - Tín hiệu ACOFF# xuất hiện khi Pin được xạc đầy.

   

   
 2.  Phân tích mạch đầu vào đường BATERY

  * Từ sơ đồ bạn chọn góc số 3
   
  * Khi không sử dụng nguồn VIN từ Adapter thì điện áp từ chân Pin + BATT đi qua đèn PQ102 (lúc này dòng điện đi qua đi ốt trong đèn ) vào đường B+
  - Nếu sử dụng nguồn VIN, khi đó điện áp B+ cao hơn điện áp BATT nên đi ốt trong đèn PQ102 lúc này phân cực ngược, đồng thời chân G đèn PQ102 có mức cao nên đèn PQ102 tắt.
  - Nếu lệnh ACOFF từ IC điều khiển có mức cao => lệnh ACOFF# sẽ có mức thấp, khi đó đèn PQ102 dẫn, tuy nhiên lúc này đèn PQ103 ở mạch đầu vào VIN lại tắt, vì vậy máy vẫn sử dụng đường Pin để hoạt động.
   


   

5 - Phân tích hoạt động của mạch xạc Pin.

  1)  Sơ đồ chân của IC xạc BQ24740

Name No

Function

CHAGEN 1 Cho phép xạc khi chân này có mức thấp.
ACN 2 Nối đến đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
ACP 3 Nối đến đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
LPMD 4 Low Power Mode Detect - Dò điện áp mức thấp, chân này phát hiện điện áp vào dưới mức cho phép thì ngắt xạc.
ACDET 5 Dò điện áp vào, chân này nhận biết có nguồn AC đủ điện áp đi vào.
ACSET 6 Thiết lập dòng đầu vào cho Adapter, chân này được điều khiển từ IC - SIO
LPREF 7 Low Power Ref - Chân thiết lập mức điện áp thấp cho phép mạch xạc hoạt động.
IADSLP 8 Chân kích hoạt tính năng đi vào chế độ nghỉ khi phát hiện không có Adapter cắm vào máy.
AGND 9 Mass của mạch Analog
VREF 10 Điện áp chuẩn 3,3V tạo ra để dùng vào việc phát hiện mức điện áp đầu vào.
VDAC 11 Thiết lập điện áp tham chiếu đầu vào
VADJ 12 Chân điều khiển điện áp xạc, chân này nhận lệnh VCTRL từ IC điều khiển SIO tới
EXTPWR 13 Chân báo có nguồn Adapter, khi nguồn Adapter đủ điện áp thì chân EXTPWR sẽ có mức thấp.
ISYNSET 14 Đấu qua trở thoát mass
IADAPT 15 Chân báo dòng xạc vào Pin báo về IC điều khiển SIO
SRSET 16 Điều khiển dòng xạc vào Pin, lệnh này từ IC điều khiển nguồn SIO
BAT 17 Chân nối với điện áp BATT của Pin.
SRN 18 Chân nối với đầu âm điện trở cảm biến dòng xạc
SRP 19 Chân nối với đầu dương điện trở cảm biến dòng xạc.
CELLS 20 Chân thay đổi số Cell của Pin, mức thấp ứng với 3 Cell, mức cao ứng với 4 Cell, tín hiệu này được báo từ Pin về.
DPMDET 21 Quản lý nguồn động
PGND 22 Chân mass
LODRV 23 Chân dao động ra điều khiển đèn Mosfet dưới
REGN 24 Chân lấy ra điện áp 6V để cấp điện cho chân BTST
PH 25 Chân kết nối đến điểm giữa hai đèn công suất
HIDRV 26 Chân dao động ra điều khiển Mosfet trên.
BTST 27 Chân tăng điện áp cấp cho OP Amply trong tầng thúc
PVCC 28 Chân nguồn cung cấp nối với điện áp B+

2) Sơ đồ mạch xạc của IC - BQ24740

 

3) Mạch điều khiển xạc Pin của máy

Bạn hãy kích vào các nút điều khiển bên lề trái để có thể xem toàn bộ sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển xạc.

Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch xạc:

- Bạn kích vào góc số 3 của sơ đồ trên, có mạch điện như sau:

* Khi điện áp VIN >17,8V thì điểm giữa hai trở PR131 và PR135 có điện áp >1,24V, lúc đó điện áp ngõ vào (+) lớn hơn điện áp ngõ vào (-) của IC khuếch đại thuật toán PU102A => điện áp ngõ ra sẽ có mức cao.
- Nếu lệnh FSTCHG từ IC điều khiển nguồn có mức cao thì đèn PQ113 dẫn => tín hiệu FSTCHG# có mức thấp.
- Kết hợp chân G đèn PQ112 có mức cao với chân S có mức thấp nên đèn PQ112 dẫn => lệnh CHGEN# có mức thấp, điện áp này điều khiển vào chân 1 của IC - BQ24740 cho phép mạch xạc hoạt động.
 

 

* Phân tích mạch điều khiển xạc Pin.

 

5 - Phân tích bệnh về mạch xạc.

      1 ) Hiện tượng - Máy xạc không vào điện, phải sử dụng nguồn Adapter, nếu rút Adapter ra thì máy không chạy, vẫn có Pin.

      Bệnh trên có 2 nguyên nhân:

     Kiểm tra: