Category Archives: Học sửa LCD

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LCD

CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI 1). Phân tích sơ đồ khối tổng quát – Khối nguồn – Khối Vi xử lý – Khối cao áp – Khối xử lý Video – Màn hình LCD 2 – Nhiệm vụ của các khối trên máy. 2.1 – Nhiệm vụ của khối nguồn 2.2 – […]