Category Archives: Bảo trì máy tính

DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY MẠNG TÍNH

Để công tác bảo trì, sửa chữa và khắc phục sự cố được nhanh chóng, rút ngắn thời gian gián đoạn công việc của doanh nghiệp, đòi hỏi hệ thống mạng của khách hàng phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi nắm vững thông tin, cấu hình hệ thống mạng tại khách hàng là rất quan trọng. Vì lý do đó, để đi đến một hợp đồng bảo trì tối ưu nhất, công ty HD Net xin trình bày quy trình thực hiện hợp đồng bảo trì hệ