GIÁO TRÌNH MAINBOARD

BÀI 1: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MAINBOARD
BÀI 2 – CHÚ THÍCH CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MAINBOARD
Bài 3 – NHẬN BIẾT CÁC LINH KIỆN TRÊN MAINBOARD

Bài 4  PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH QUẢN LÝ NGUỒN TRÊN MAINBOARD
Bài 5 Phương pháp kiểm tra đèn Mosfet trên Mainboard
Bài 6 Mạch ổn áp nguồn cho CPU (VRM – Vol Regu Module)
Bài 7 Mạch ổn áp nguồn cho Chipset
Bài 8 MẠCH ỔN ÁP NGUỒN CHO RAM VÀ AGP 4X, 8X
Bài 9 Mạch tạo xung Clock – Clock Gen
Bài 10 Phân tích mạch Clock Gen trên Mainboard MSI
Bài  11 Mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống
Bài 12 Hoạt động của CPU và quá trình nạp BIOS
Bài 13 Máy nạp ROM
Bài 14 Giới thiệu về ROM – BIOS
Bài 15 Dụng cụ cần thiết khi thay thế Chipset
Bài 16 Bệnh 1 – Bật công tắc quạt nguồn không quay.
Bài 17 Bệnh 2 – Bật công tắc, quạt nguồn quay khởi động rồi tắt
 (quạt nguồn lắc lư hoặc quay 1-2 vòng rồi tắt)

Bài 18 Phân tích bệnh 3 – Bật công tắc, quạt nguồn có quay, mainboard không khởi động, không có âm báo sự cố ở loa trong, không lên màn hình.
Bài 19 Bệnh 4 – Bật công tắc, quạt nguồn có quay, máy không khởi động, kiểm tra thấy mất xung Clock.
Bài 20 Bệnh 5 – Bật công tắc, máy không khởi động, kiểm tra thấy có xung Clock nhưng mất tín hiệu Reset hệ thống.

Bài 21 Bệnh 6 – Bật công tắc, máy không khởi động, kiểm tra thấy có tín hiệu Reset hệ thống nhưng mất đèn OSC và BIOS.        
Bài 22 Bệnh 7 – Bật công tắc, máy có khởi động, kiểm tra thấy có  đèn OSC và BIOS nhưng không có hiển thị trên màn hình.
Bài 23 Bệnh 8a – Máy không nhận bàn phím.
Bài 24 Bài thực hành số 1 – Nhận biết các linh kiện trên Mainboard
Bài 25 Bài tập trắc nghiệm – Mạch khởi động nguồn trên Main
Bài 26 Bài thực hành số 2 – Đo điện áp VCORE cấp cho CPU