- BÀI 1: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MAINBOARD.


1 - PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MAINBOARD


BÀI 2 - CHÚ THÍCH CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MAINBOARD


Bài 3 - NHẬN BIẾT CÁC LINH KIỆN TRÊN MAINBOARD


PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH QUẢN LÝ NGUỒN TRÊN MAINBOARD


Phương pháp kiểm tra đèn Mosfet trên Mainboard


Mạch ổn áp nguồn cho CPU (VRM - Vol Regu Module)


Mạch ổn áp nguồn cho Chipset


MẠCH ỔN ÁP NGUỒN CHO RAM VÀ AGP 4X, 8X


Mạch tạo xung Clock - Clock Gen


Phân tích mạch Clock Gen trên Mainboard MSI


Mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống


Hoạt động của CPU và quá trình nạp BIOS


Máy nạp ROM


Giới thiệu về ROM - BIOS


Dụng cụ cần thiết khi thay thế Chipset<


Bệnh 1 - Bật công tắc quạt nguồn không quay. <


Bài tập trắc nghiệm - Mạch khởi động nguồn trên Main <


Bệnh 2 - Bật công tắc, quạt nguồn quay khởi động rồi tắt (quạt nguồn lắc lư hoặc quay 1-2 vòng rồi tắt)


Bệnh 3 - Bật công tắc, quạt nguồn có quay, máy không khởi động, không có âm báo sự cố ở loa trong, không lên màn hình.


Bệnh 4 - Bật công tắc, quạt nguồn có quay, máy không khởi động, kiểm tra thấy mất xung Clock.


Bệnh 5 - Bật công tắc, máy không khởi động, kiểm tra thấy có xung Clock nhưng mất tín hiệu Reset hệ thống.


Bệnh 6 - Bật công tắc, máy không khởi động, kiểm tra thấy có tín hiệu Reset hệ thống nhưng mất đèn OSC và BIOS.


Bệnh 7 - Bật công tắc, máy có khởi động, kiểm tra thấy có đèn OSC và BIOS nhưng không có hiển thị trên màn hình.


Bệnh 8a - Máy không nhận bàn phím.


Bài thực hành số 1 - Nhận biết các linh kiện trên Mainboard


Bài tập trắc nghiệm - Mạch khởi động nguồn trên Main


Bài thực hành số 2 - Đo điện áp VCORE cấp cho CPU