Laptop quá nóng

Tại sao máy tính xách tay tắt hoặc treo? Máy tính của tôi chạy rất nóng và cuối cùng tắt hoặc treo – đây là một trong những phàn nàn phổ