laptop bị vô nước hoặc các chất lỏng

QUAN TRỌNG: Nếu bạn làm đổ thứ gì đó trên máy tính xách tay của mình, bạn nên ngừng sử dụng nó ngay lập tức, ngay cả khi nó có vẻ