Tụ điện – Capacitor (C)

Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được sử dụng trong các mạch lọc

ĐIỆN TRỞ

     Bài 1 – Điện trở – Resistance (R) Khái niệm về điện trở. Điện trở là gì ?  Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là