Thyristor – Diode có điều khiển

 Thyristor – Diode có điều khiển Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor Cấu tạo Thyristor     Ký hiệu của Thyristor     Sơ đồ tương tương     Thyristor có cấu

Mạch khuếch đại

Bài 1 – Mạch khuếch đại 1 – Mạch khuếch đại     1.1 – Khái niệm về mạch khuếch đại . Mạch khuếch đại được sử dụng trong hầu hết

Transistor trường – Mosfet

Bài 3 – Transistor trường – Mosfet Giới thiệu về Mosfet Mosfet là Transistor hiệu ứng trường  ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt

Transistor – Bóng bán dẫn

Bài 2 – Transistor – Bóng bán dẫn 1 – Giới thiệu về Transistor      1.1 – Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) Transistor gồm ba lớp

Chất bán dẫn và Diode

Chất bán dẫn và Diode 1 – Chất bán dẫn     1.1 –  Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các

Cuộn dây và biến áp

Cuộn dây và biến áp 1 – Cuộn cảm      1.1 –  Cấu tạo của cuộn cảm. Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây

Tụ điện – Capacitor (C)

Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được sử dụng trong các mạch lọc

ĐIỆN TRỞ

     Bài 1 – Điện trở – Resistance (R) Khái niệm về điện trở. Điện trở là gì ?  Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là

Nguồn 1 chiều

Nguồn một chiều (DC) I – Khái niệm cơ bản về dòng điện Cấu trúc nguyên tử : Để hiểu về bản chất dòng điện ta biết rằng ( kiến