Nguồn một chiều

Laptop Nho Hoà - Chuyên sửa laptop - sửa máy tính, với kinh ngiện gần 20 năm trong nghề. Chúng tôi tự tin giải quyết mọi vấn đề xảy với