Bài 3 - Dòng điện xoay chiều

I - Khái niệm về dòng điện xoay

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM

Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM) 2) Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều

Giáo trình điện tử cơ bản

Bộ giáo trình điện tử cơ bản này giúp cho bạn có một kiến thức cơ bản trước khi bước vào ngành điện, bất cứ một nhà nghiên cứu hay nhà sáng chế và sửa chữa đều phải nắm vững bộ giáo trình điện tử cơ bản này. Qua bộ giáo trình này học viên nắm vững được các phần sau. - dòng điện, tại sao lại có dòng điện, dòng điện xoài chiều và 1 chiều, từ trường, điện từ. - định luật ôm, hiệu điện thế là gì, U,I,A,P,R. - các nhóm linh kiện, và phân tích các linh kiện đó, kiểm tra chất lượng của linh kiện sống hay chết.

Start Your Education Career with Zilom