• Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2021
  • Project url: www.example.com

Cách thay ram laptop

Hướng dẫn cách ram cho máy laptop

Bước 1:

 

Trước khi mở nắp laptop,. Xâm nhập vào bên trong của mainboard laptop, chúng ta nên cách ly cái laptop với nguồn điện. Tức hãy rút dây điện của adapter ( cục sạc điện cho máy ) rút pin trong máy ( Nếu pin gắng ngoài )

 

 

 

 

 

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

Bước 3

 

 

 

Bước 4

 

Bước 5

Bước 6