Contact Info

teams 1

Designer

Educations

BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

Skills

Design
80%
Drupal
85%
Wordpress
90%

Có trụ sở tại London, ông là một chuyên gia chuyển đổi kinh doanh và có thâm niên 25 năm làm việc tại công ty, làm việc với các khách hàng doanh nghiệp và cổ phần tư nhân lớn ở Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Anh ấy là người đóng góp hàng đầu cho các hoạt động của Bain’s Results Delivery®, Tổ chức, Sản phẩm Tiêu dùng, Bán lẻ và Vận tải & Dịch vụ Hàng không.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.