BÀi 2 - ChÚ thÍch cÁc thÀnh phẦn trÊn Mainboard
 

 1. North Bridge - Chipset bắc   
 2. Sourth Bridge - Chipset nam   
 3. ROM BIOS   
 4. IC - SIO - IC điều khiển các cổng Parallel, FDD, COM, Mouse, Keyboard   
 5. IC  Clocking - IC tạo xung Clock   
 6. IC  dao động điều khiển các đèn Mosfet của mạch VRM   
 7. IC -  Card Sound Onboard   
 8. IC -  Card Net Onboard   
 9. Đèn Mosfet - trên mạch ổn áp nguồn cho CPU   
 10. Đèn Mosfet ổn áp cho Chipset


   

- Bài này thực ra chỉ là bài 1B hay 1bis mà thôi. Nó chỉ cụ thể hóa hình dáng và vị trí thực tế trên 1 mainboard Gigabyte cụ thể thôi. Dĩ nhiên khi bạn nhận một mainboard để sửa thì việc một bạn mới vô nghề không phân biệt được "phần nào - nằm ở đâu" cũng "bình thường thôi". Vì vậy, sau khi đọc xong bài này yêu cầu đưa ra là bạn phải nhận biết "phần nào - nằm ở đâu" đối với tất cả các mainboard. Muốn được như vậy chỉ có "thực hành" thật nhiều thôi.

- Gợi ý thực hành: các thành phần quan trọng cần xác định: nơi kick PS-ON, chip SIO, chip BIOS ROM, mạch cấp nguồn RAM, mạch cấp nguồn CPU, chip Xung clock và thạch anh chính. Các chip addon (gắn thêm ở một số main on board) chip sound, chip LAN...

- Mainboard có 3 hãng chính: Intel, Asus, Gigabyte phân theo socket có 478, 775 mỗi lọai bạn phải nhận biết được vài ba cái cho 3 x 2 = 6 loại vửa nêu ít nhất chừng 20-30 cái là OK.

Home