MẠCH ỔN ÁP NGUỒN CHO RAM VÀ AGP 4X, 8X

I. ĐIỆN ÁP CẤP CHO RAM
 

 Loại RAM

Điện áp sử dụng

Số chân

Mạch ổn áp

SDRAM

3,3V

168

không có

DDR

2,5V

184

DDR2

1,8V

240

DDR3

1,5V

240


- Thanh SDRAM sử dụng điện áp 3.3V, đây là điện áp trên Mainboard đã có sẵn vì vậy thanh SDRAM  không có mạch ổn áp.
- Các thanh DDR, DDR2 và DDR3 cần có mạch ổn áp để hạ từ điện áp 3,3V hoặc 5V xuống điện áp cần thiết rồi cấp cho RAM
 

II. CÁC CHÂN ĐIỆN ÁP CỦA KHE DDR:


                               Các chân cấp nguồn của khe DDR - điện áp sử dụng là 2,5V

- Khe DDR có 184 chân, điện áp cấp cho khe DDR là 2,5V và đi vào rất nhiều chân, ở trên là sơ đồ các chân nguồn cấp cho khe DDR ( gồm các chân 7, 15, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 77, 85, 96, 104, 108, 112, 120, 128, 136, 143, 148, 156, 164, 168, 172, 180, 184)
- Lưu ý: Cách tính chân của khe DDR như hình trên, thanh RAM chia làm hai múi, bạn để khe DDR có múi dài ở bên trái, múi ngắn ở bên phải, đếm chân từ trái sang phải ở hàng dưới trước theo thứ tự từ 1, 2, 3.... đến 92 sau đó đếm từ trái sang phải ở hàng trên từ 93, 94, 95.... đến 184.

- Bàn thảo của lqv77: để ý chân 143 và chân 54 có vị trí rất dễ nhớ. Cách vị trí ngàm chống cắm ngược ở giữa có 1 chân. Cách này rất dẽ xác định chân nguồn RAM cho các lọai RAM khác như SDRAM hay DDR2...
 

 1. Các chân điện áp của khe  DDR 2

                                       Các chân cấp nguồn của khe DDR2 - điện áp sử dụng là 1,8 V

  - Khe DDR2 có 240 chân, điện áp cấp cho khe DDR2 là 1,8V và đi vào nhiều chân, ở trên là  các chân cấp nguồn cho khe DDR2
  - Lưu ý: Cách tính chân của khe DDR2 như hình trên, thanh RAM chia làm hai múi, bạn để khe DDR2 có múi dài ở bên trái, múi ngắn ở bên phải, đếm chân từ trái sang phải ở hàng dưới trước theo thứ tự từ 1, 2, 3.... đến 120 sau đó đếm từ trái sang phải ở hàng trên từ 121, 122, 123.... đến 240.

   - Bàn thảo của lqv77: để ý chân 182, 186 và chân 66 có vị trí rất dễ nhớ. Cách vị trí ngàm chống cắm ngược ở giữa có 1 chân. Cách này rất dẽ xác định chân nguồn RAM cho các lọai RAM khác như SDRAM hay DDR1...
 2. Các chân điện áp của khe  DDR 3                                       Các chân cấp nguồn của khe DDR3 - điện áp sử dụng là 1,5 V

  - Khe DDR2 có 240 chân, điện áp cấp cho khe DDR3 là 1,5V và đi vào nhiều chân, ở trên là  các chân cấp nguồn cho khe DDR3
  - Lưu ý: Cách tính chân của khe DDR3 như hình trên, thanh RAM chia làm hai múi, bạn để khe DDR3 có múi ngắn ở bên trái, múi dài ở bên phải, đếm chân từ trái sang phải ở hàng dưới trước theo thứ tự từ 1, 2, 3.... đến 120 sau đó đếm từ trái sang phải ở hàng trên từ 121, 122, 123.... đến 240.
   - Bàn thảo của lqv77: để ý chân 170 và 51 có vị trí rất dễ nhớ. Cách vị trí ngàm chống cắm ngược ở giữa có 1 or 2 chân. Cách này rất dẽ xác định chân nguồn RAM cho các lọai RAM khác như SDRAM hay DDR1, DDR2... (lqv77 tôi dùng cách xác định này)
   
 3. Vị trí của mạch ổn áp nguồn cấp cho RAM


  - Mạch ổn áp nguồn cấp cho RAM thường nằm gần khe RAM, mạch do một đèn Mosfet và IC ổn áp điều khiển, nguyên lý hoạt động của mạch hoàn toàn tương tự như mạch ổn áp cho Chipset                 Sơ đồ khối của mạch ổn áp nguồn cho RAM
                          Sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp nguồn cho thanh DDR
                  Đèn Mosfet ổn áp nguồn cho RAM
   
 4. Mạch ổn áp nguồn cho RAM trên Mainboard Gigabyte 8I845PE


  Mạch điều khiển nguồn cho RAM sử dụng IC - W83310 và đèn Mosfet
   các linh kiện đứng xung quanh khe RAM
                     Sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp cho RAM trên Mainboard GIGABYTE 8I845PE
         sử dụng IC - W-83310 điều khiển được 3 cổng, mạch ổn áp cho RAM sử dụng một cổng ra 2,5V             Chân 20 của IC - W-83310 điều khiển đèn Mosfet (Q1) mở ra điện áp 2,5V cấp cho thanh DDR

   
 5. Phương pháp để xác định đèn Mosfet  ổn áp cho RAM

  - Khi ta thấy có nhiều đèn Mosfet đứng gần khe RAM thì việc xác định chính xác đâu là đèn ổn áp cho RAM trở lên khó khăn hơn.
  - Cách đơn giản nhất là bạn hãy đo từ một chân VDD của khe RAM đến chân S của các đèn xung quanh, đo đến đèn nào đó mà có trở kháng bằng 0 thì đó chính là đèn ổn áp cho RAM


  Chỉnh đồng hồ ở thang x 1 Ω  đo từ một chân cấp nguồn cho thanh RAM đến chân S của các
   đèn Mosfet xung quanh, nếu có trở kháng bằng 0 Ω thì đó chính là đèn ổn áp cho RAM  Chỉnh đồng hồ ở thang x 1 Ω  đo từ một chân cấp nguồn cho thanh RAM đến chân S của các
   đèn Mosfet xung quanh, nếu có trở kháng > 0 Ω thì đó không phải là đèn ổn áp cho RAM

 Trả lời câu hỏi thường gặp về mạch ổn áp cho RAM

 1. Câu 1 - Khi bị mất nguồn cấp cho thanh RAM thì máy có biểu hiện gì ?

  Trả lời:
  - Khi mất nguồn cấp cho RAM thì lúc khởi động - máy sẽ báo lỗi RAM bằng các tiếng bíp dài phát ra liên tục, máy không lên màn hình, ta thay thử một thanh RAM tốt nhưng hiện tượng vẫn như vậy.

   
 2. Câu 2 - Làm thế nào để xác định nhanh đâu là đèn ổn áp cho RAM ?

  Trả lời:
  - Để xác định nhanh các đèn ổn áp cho RAM bạn dựa vào các chân cấp nguồn cho RAM (chân VDD)

  *  Các chân cấp nguồn cho khe DDR  *  Các chân cấp nguồn cho khe DDR2


  * Các chân cấp nguồn cho khe DDR3   - Bạn hãy để đồng hồ ở thang x 1Ω đo từ một trong những chân cấp nguồn (VDD) của khe RAM đến chân S của các đèn Mosfet quanh khe RAM, nếu đo đến chân S của đèn nào có trở kháng bằng 0 thì đó là đèn ổn áp cho RAM
   
 3. Câu 3 - Làm thế nào để xác định được IC điều khiển đèn Mosfet ổn áp cho RAM ?

  Trả lời:
  - Bạn hãy để thang x 1Ω  đo từ chân G và chân S của đèn Mosfet đến chân các IC gần đó, nếu có một chân cho trở kháng bằng 0Ω  thì đó chính là IC điều khiển Mosfet.

  Ví dụ ở mạch dưới đây thì cả chân G và chân S đều thông đến chân của IC điều khiển
 4. Câu 4 - Nếu mất nguồn cấp cho RAM thì máy có khởi động được không và có biểu hiện gì ?

  Trả lời:
  - Hầu hết các trường hợp mất điện áp cấp cho RAM máy vẫn khởi động được và đưa ra thông báo lỗi bằng tiếng bíp ở loa trong.
  - Tuy nhiên có một số trường hợp máy không khởi động được do một số Mainboard kiểm tra cả trạng thái của mạch ổn áp cho RAM, nếu mạch ổn áp cho RAM tốt mới tạo ra tín hiệu PWR_OK, có tín hiệu PWR_OK thì Chipset nam mới tạo ra tín hiệu Reset hệ thống.   Mạch ổn áp cho RAM ở trên sử dụng IC-ISL6225 và một cặp Mosfet, chân 15 của IC có một tín hiệu
  PG_VDDR báo về mạch điều khiển Logic, nếu mất nguồn cấp cho RAM thì sẽ mất tín hiệu PG_VDDR
  báo về và mạch Logic sẽ không tạo ra tín hiệu PWR_OK (các mức nguồn tốt) do đó Chipset nam se không
  đưa ra tín hiệu Reset hệ thống.


  Trên một số Mainboard có mạch điều khiển Logic kiểm tra các tín hiệu
      PWROK_VRM - Mạch ổn áp nguồn cấp cho CPU tốt
      PWROK_ATX - Nguồn ATX hoạt động tốt
      PG_VDDR - Mạch ổn áp cho RAM tốt
      PG_V1V5 - Mạch ổn áp cấp cho Chipset tốt
  Khi có đầy đủ 4 tín hiệu trên thì mạch điều khiển Logic mới đưa ra thông báo PGOOD (nguồn tốt) để báo về mạchtạo xung Clock, các thông báo PWRGD báo về Chipset nam để Chipset nam tạo ra tín hiệu Reset hệ thống

   

 2 - Mạch ổn áp nguồn cho Card Video AGP 4X, 8X - Card PCI Express

 1. Điện áp cung cấp cho các Card Video AGP
  - Các Card Video AGP 1X, 2X có điện áp sử dụng chính là 3,3V vì vậy không cần có mạch ổn áp mà nó sử dụng trực tiếp điện áp 3,3V trên Mainboard.
  - Các Card Video AGP 4X và 8X sử dụng điện áp cung cấp chính là 1,5V vì vậy chúng cần có mạch ổn áp để giảm áp từ 5V hoặc 3,3V xuống 1,5V cấp cho Card AGP
   
 2. Sơ đồ chân cấp nguồn 1,5V cho khe AGP 4X và 8X


                        Sơ đồ chân cấp nguồn 1,5V vào cho Card Video AGP 4X, 8X


                            Mạch điều khiển nguồn 1,5V cấp cho Card Video AGP 4X, 8X sử dụng
                                          mạch nguồn xung để hạ áp
   Mạch sử dụng IC khuếch đại thuật toán và đèn Mosfet để điều khiển nguồn cấp cho Card Video
  (nguyên lý hoạt động tương tự như mạch ổn áp cho Chipset)

- Cách xác định nhanh chân nguồn RAM :

Cách ngàm chống gắn ngược RAM ở giữa 1 chân (sát luôn đối với SDRAM và cách 2 chân đối với DDR3)

Home