Mạch tạo xung Clock - Clock Gen

 1 - Chức năng của  mạch Clock Gen (Mạch tạo xung Clock)

 1. Mạch Clock Gen là gì ?
  Clock Gen (Clock Generator - Mạch tạo xung Clock)
  - Xung Clock hay còn gọi là xung nhịp chủ của máy tính, nó chính xác về mặt thời gian vì vậy mà nó có thuật ngữ "Clock" tức là đồng hồ thời gian.
   
 2. Ý nghĩa của xung Clock trên máy tính.
  - Xung Clock trên máy tính có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó đi theo các dữ liệu Data để định nghĩa giá trị cho dữ liệu này, một dữ liệu Serial Data (dữ liệu nối tiếp) nếu không có xung Clock đi cùng thì nó trở nên vô nghĩa.
  - Trên các hệ thống số, các IC xử lý tín hiệu số mà không có xung Clock thì nó không hoạt động được, vì vậy xung Clock là một điều kiện để cho các IC trên máy tính có thể hoạt động.
  - Xung Clock còn có ý nghĩa để đồng bộ dữ liệu trong toàn hệ thống máy tính.
                

  CPU chỉ hoạt động khi có đủ 3 điều kiện: Vcc, xung Clock và tín hiệu khởi động Reset  Chipset bắc chỉ hoạt động khi có đủ 3 điều kiện: Vcc, xung Clock và tín hiệu khởi động Reset
   

 2 - Vị trí mạch của mạch Clock Gen và đặc điểm nhận biết

 1. Vị trí của mạch Clock Gen trên sơ đồ nguyên lý
  - Trên sơ đồ nguyên lý, mạch Clock Gen đứng độc lập và không phụ thuộc vào các thành phần khác trên Mainboard, mạch hoạt động đầu tiên sau khi có nguồn chính cung cấp và tạo ra nhiều tần số Clock khác nhau cung cấp cho các thành phần khác nhau trên Main.                                         Mạch tạo xung Clock trên sơ đồ nguyên lý
                                         Mạch tạo xung Clock trên sơ đồ nguyên lý

   
 2. Vị trí của mạch Clock Gen trên vỉ máy


                             Mạch tạo xung Clock - Clock Gen trên Mainboard GIGABYTE
                             mạch gồm một IC có thạch anh 14,3MHz đứng bên cạnh


   
 3. Đặc điểm nhận biết mạch Clock gen trên Mainboard

  - Bạn hãy tìm trên Mainboard một IC (thường là IC có hai hàng chân) và bên cạnh có thạch anh 14.3MHz => đó chính là IC tạo xung Clock, IC và thạch anh tạo nên mạch Clock Gen.


     Mạch Clock Gen trên Mainboard ASUS gồm một IC hai hàng chân có thạch anh 14,3MHz bên cạnh


   

 3 - Nguyên lý hoạt động của mạch Clock Gen (mạch tạo xung Clock)

 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch Clock Gen                                                       Sơ đồ nguyên lý mạch Clock Gen


   

Chú thích:
- VDD - Chân điện áp cung cấp 3,3V
- FS0, FS1, FS2 - Chân chọn tần số Clock cho CPU
- CPU_STOP - Tín hiệu ngưng hoạt động của CPU
- PCI_STOP - Tín hiệu ngưng hoạt động của PCI
- PWRDN# - Tín hiệu tắt nguồn
- SDATA - Trao đổi dữ liệu với Chipset nam và RAM
- SCLOCK -  Trao đổi xung nhịp
- PWR_GD# - Tín hiệu báo sự cố của của nguồn ATX
   và các mạch ổn áp trên Main
- XTAL - Chân thạch anh

- CK_CPU - Xung Clock cấp cho CPU
- CK_MCH - Xung Clock cấp cho Chipset bắc
- CK_AGP - Xung Clock cấp cho Card Video
- CK_ICH - Xung Clock cấp cho Chipset nam
- CK_FWH - Xung Clock cấp cho ROM BIOS
- CK_LPC - Xung Clock cấp cho IC- SIO
- CK_LAN - Xung Clock cấp cho IC Card Net onboard
- CK_MPC - Xung Clock cấp cho khe PCI
- CK_SLOT - Xung Clock cấp cho khe PCI
- CK-14M - Xung cấp cho các IC Chipset nam, SIO, Card video

{C}2.       

 1. Nguyên lý hoạt động của mạch Clock Gen

                    
                                           Sơ đồ khối của IC - Clock Gen

  - Khi có điện áp VDD  3,3V cung cấp vào các mạch trong IC, mạch dao động tạo xung gốc bằng thạch anh 14,3MHz hoạt động tạo ra dao động chuẩn là 14,3MHz., sau đó các mạch tạo xung Clock sẽ lấy dao động chuẩn từ thạch anh rồi nhân với một tỷ lệ nhất định tạo ra các tần số xung Clock khác nhau cung cấp cho các thành phần của Mainboard.
  Lưu ý:
  - Tín hiệu Vtt_PWR_GD#  là tín hiệu báo sự cố từ mạch Logic tập hợp từ các tín hiệu P.G (Power Good - Báo sự cố cho nguồn ATX) , VRM_GD - Báo sự cố của mạch ổn áp cho CPU,  PG_VDDR - Báo sự cố của mạch ổn áp cho RAM và PG_V1,5V - báo sự cố của mạch ổn áp cho Chipset
  - Nếu một trong 4 thành phần là nguồn ATX, mạch VRM, ổn áp cho Chipset và mạch ổn áp cho RAM có sự cố thì sẽ mất tín hiệu Vtt_PWR_GD# và mạch tạo xung Clock sẽ không hoạt động.                     Mạch báo sự cố từ các mạch ổn áp về để khống chế IC tạo xung Clock và Chipset nam,
                   Khi các mạch ổn áp có sự cố => sẽ mất tín hiệu PWR_GD => Mạch Clock và Chipset
                   nam sẽ không hoạt động

 4 - Hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa.

 1. Biểu hiện của máy khi hỏng mạch Clock Gen
  - Mạch Clock Gen hoạt động trước các IC trên Mainboard và hoạt động sau bộ nguồn ATX (nguồn chính) và sau các mạch ổn áp như mạch VRM (ổn áp cho CPU), mạch ổn áp cho RAM, cho Chipset.
  - Mạch cung cấp xung Clock cho các thành phần khác trên Mainboard hoạt động như CPU, Chipset bắc, Chipset nam, SIO, ROM BIOS, các khe AGP, PCI, IDE ...

  Vì vậy khi hỏng mạch Clock Gen thì Mainboard sẽ không khởi động, khi bật công tắc quạt nguồn có quay nhưng máy không khởi động, không có âm thanh báo sự cố, không lên màn hình.
   
 2. Phương pháp kiểm tra xung Clock
  - Dùng Card Test Main, gắn vào khe PCI, cấp nguồn cho Mainboard và bật công tắc, quan sát trạng thái của đèn  CLK
  (Khi kiểm tra xung Clock, trên các Mainboard Pen3 bạn không cần gắn CPU, trên các Main Pen4 bạn cần phải gắn CPU)
  Lưu ý: Trước khi gắn CPU vào Main, bạn cần kiểm tra điện áp VCORE để đề phòng mạch VRM hỏng ra điện áp tăng cao làm hỏng CPU của bạn.
      * (Bạn mở nguồn bằng cách dùng tô vít hoặc panh, chập hai chân PW trên các rắc cắm ra công tắc phía trước máy lại)
           

  2.1 - Trường hợp kiểm tra thấy mạch xung Clock tốt như sau


  Khi bật nguồn mà đèn CLK trên Card Test Main sáng lên (sáng duy trì) thì cho ta biết các thông tin như sau:
      - Bản thân mạch Clock Gen trên Mainboard đã hoạt động tốt
      - Nguồn ATX và mạch ổn áp VRM cấp cho CPU thường là hoạt động tốt


  2.2 - Trường hợp kiểm tra thấy mất xung Clock  như sau


  Trường hợp kiểm tra bằng Card Test Main thấy đèn CLK không sáng thì thông thường là do mạch Clock Gen bị hỏng
         - Do bong mối hàn chân IC
         - Do hỏng thạch anh dao động 14,3MHz
         - Do hỏng IC - Clock Gen


  2.3 - Trường hợp kiểm tra thấy đèn CLK sáng một lúc (khoảng 10 giây) rồi tắt
   


           Trường hợp này thường do một trong các nguyên nhân sau:
                   - Nguồn ATX bị lỗi => Mất điện áp P.G
                   - Mạch VRM (ổn áp cho CPU) không hoạt động hoặc ra điện áp sai => Mất tín hiệu VRM_GD
                   - Mạch ổn áp cho RAM có vấn đề (chỉ một số Main mới ảnh hưởng đến xung Clock)
                   - Mạch ổn áp cho Chipset có vấn đề  (chỉ một số Main mới ảnh hưởng đến xung Clock)

   
 3. Sửa chữa bệnh mất xung Clock (đèn CLK không sáng khi kiểm tra bằng Card Test Main)

  Nguyên nhân:
     Hiện tượng này thường do hỏng mạch Clock Gen
             - Do bong mối hàn chân IC
             - Do hỏng thạch anh 14,3MHz
             - Do hỏng IC tạo xung Clock
  Sửa chữa:
      - Xác định đúng vị trí mạch Clock Gen (Bạn hãy tìm trên Mainboard một IC (thường là IC có hai hàng chân) và bên cạnh có thạch anh 14.3MHz => đó chính là IC tạo xung Clock, IC và thạch anh tạo nên mạch Clock Gen)

           

     - Vệ sinh sạch sẽ khu vực quanh IC
     - Dùng máy hàn khò, khò lại chân IC tạo xung Clock

          

     - Thay thử thạch anh 14.3MHz
     - Nếu không được bạn hãy thay IC tạo xung Clock
      Sau mỗi một thao tác bạn cần thử lại, nếu có đèn    CLK    trên Card Test Main sáng lên là bạn đã sửa xong.

        

   
 4. Sửa chữa bệnh mất xung Clock (đèn CLK sáng  một lúc rồi tắt khi kiểm tra bằng Card Test Main)

  Nguyên nhân:

     Hiện tượng này thường do
           - Nguồn ATX có sự cố làm mất xung P.G
           - Mạch VRM có sự cố làm mất điện áp VRM_GD hoặc bạn chưa gắn CPU vào Mainboard.
           - Hỏng thạch anh 14,3MHz trên mạch dao động
           - Bong chân IC tạo xung Clock

  Sửa chữa:
        - Thay thử nguồn ATX tốt
        - Gắn CPU vào Mainboard rồi kiểm tra lại
        - Kiểm tra mạch VRM và điện áp VCORE cấp cho CPU
        - Thay thạch anh 14,3 MHz
        - Khò lại chân IC tạo xung Clock

Home