Bệnh 6 - Bật công tắc, máy không khởi động, kiểm tra thấy có tín hiệu Reset hệ thống nhưng mất đèn OSC và BIOS.

 1. Kiểm tra sau đây cho thấy, khi bật công tắc Mainboard không khởi động, có tín hiệu Reset hệ thống nhưng CPU không hoạt động, không có đèn OSC và BIOS.   
 2. Phân tích nguyên nhân.

  Xem lại quá trình khởi động của Mainboard


  Phân tích:
    - Sau khi có tín hiệu Reset hệ thống, Chipset bắc hoạt động.
    - Khi Chipset bắc hoạt động mới tạo ra tín hiệu Reset_CPU để khởi động CPU
    - CPU hoạt động và phát tín hiệu nạp chương trình BIOS
    - Nạp được BIOS, chương trình BIOS sẽ duy trì sự hoạt động của CPU.
    - Chương trình BIOS thực hiện kiểm tra Card Video và bộ nhớ RAM

  Từ quá trình khởi động trên ta suy ra nguyên nhân mất đèn OSC và BIOS (khi có Reset) là do:
    - Hỏng hoặc bong chân Chipset bắc
    - Socket gắn CPU không tiếp xúc
    - CPU có BUS không được Mainboard hỗ trợ
    - Chân IC - ROM không tiếp xúc
    - Lỗi chương trình BIOS

   

Các bước kiểm tra sửa chữa.

Bước 1 - Kiểm tra  CPU
- Chắc chắn rằng CPU đang sử dụng để thử vẫn hoạt động tốt.
- Khi sử dụng CPU để thử Mainboard, bạn cần chú ý Bus của CPU phải được Mainboard hỗ trợ
- Ví dụ: Mainboard mà bạn đang sửa chỉ hỗ trợ tốc độ FSB là 533 và 800MHz, nếu bạn sử dụng CPU có Bus là 533 hoặc 800MHz nó sẽ hoạt động bình thường, nhưng nếu bạn sử dụng CPU có Bus là 1066 thì nó sẽ không hoạt động.

          Xem lại bài học liên quan  

Bước 2 - Kiểm tra kỹ Socket gắn CPU

Socket

  Quan sát các chân của Socket gắn CPU xem có chân nào bị bẹp không ?


Bước 3 - Vệ sinh cho chân ROM tiếp xúc tốt
ROM BIOS
      - Tháo IC- ROM ra khỏi đế cắm, vệ sinh sạch sẽ rồi gắn lại, đảm bảo cho các chân được tiếp xúc tốt.

Bước 4 - Nạp lại chương trình BIOS cho ROM

      Chỉ nên thực hiện bước 4  sau khi bạn đã kiểm tra qua các bước 1, 2, 3 nhưng không được

     Xem lại bài - Hướng dẫn nạp chương trình BIOS cho ROM

Bước 5 - Kiểm tra lại
- Sau khi sửa chữa qua mỗi bước ở trên, bạn cần kiểm tra lại xem CPU đã hoạt động chưa ?
- Nếu bạn kiểm tra bằng Card Test Main mà thấy đèn OSC và đèn BIOS sáng là CPU đã hoạt động và bạn đã sửa xong bệnh.


- Sau khi CPU hoạt động, bạn gắn RAM và Card Video vào Mainboard để thử xem có lên hình không ?
- Nếu gắn RAM và Card Video vào mà vần không lên hình thì bạn cần gắn loa trong vào để nghe âm báo sự cố và kiểm tra tiếp, phương pháp kiểm tra sẽ trình bày trong (Bệnh 7)

Home