Chương 11 - RAM và Chip Video
2 - Toạ độ các chân RAM trên máy Laptop.
29/02/2012 16:13
 1) Khe gắn DDR

    1- Khe gắn RAM trên vỉ máy, nhận biết chủng loại RAM bằng điện áp hoặc được ghi trực tiếp trên khe cắm RAM.

   2- Toạ độ các chân cấp nguồn cho khe DDR.

 

  3- Thanh RAM - DDR và các thông số kỹ thuật.

 

  4- Sơ đồ chân của DDR

 

 

2) Khe gắn DDR2

 1 - Nhận biết khe gắn DDR2 trên vỉ máy.

  2- Toạ độ chân cấp nguồn của khe DDR2

 

3- Thanh DDR2 và các thông số kỹ thuật

 

4- Sơ đồ chân của DDR2

 

3) Khe gắn DDR3

1- Nhận biết khe cắm DDR3 trên vỉ máy.

2- Toạ độ chân điện áp của khe DDR3

 

3- Thanh DDR3 và các thông số kỹ thuật.

 

4- Sơ đồ chân của DDR3 trên sơ đồ nguyên lý.